Kategorie

W naszym systemie możliwe jest zdefiinowanie kilku adresów "do wysyłki". Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypaku, gdy adres wysyłkowy jest inny niż adres rozliczeniowy.

Aby dodać nowy adres musicie Państwo posiadać w naszym systemie zarejestrowane oraz zweryfikowane konto klienta.

Następnie nalezy zalogować się do systemu, podając adres e-mail oraz hasło które ustaliliście Państwo w procesie rejestracji:

Okno logowania

Po poprawnym zalogowaniu zostaniecie Państwo przeniesieni do okna konfiguracyjnego swojego profilu. W celu dodania dodatkowego adresu należy kliknąć "Moje adresy" zgodnie z ilustracją poniżej:

Szczegóły panelu konfiguracyjnego

Wyświetlona zostanie lista zdefiniowanych przez Państwa adresów. Domyślnie na liście figuruje jedynie adres rejestracyjny Państwa firmy. Aby dodać kolejny adres należy kliknąć w ikonę "Dodaj adres"

Lista adresów

Zostaniecie Państwo przeniesieni do okna formularza wprowadzania danych dla nowego adresu. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól.

Formularz wprowadzania nowego adresu

Po kliknięciu przycisku "Zapisz" wprowadzony przez Państwa nowy adres zostanie zapisany w bazie danych, a państwo zostaniecie przeniesieni do listy adresów, na której oprócz dotychczasowego adresu rejestracyjnego, bedzie widniał wprowadzony przez Państwa adres dodatkowy.

Lista adresów

Powyższą procedurę możemy wykonać wielokrotnie, definiując kilka różnych adresów, które możemy w późniejszym czasie wykorzystać np. przy wyborze różnych adresów do faktury i dostawy.