Kategorie


Informujemy że każda nadawana przez nas przesyłka jest ubezpieczona do pełnej wartości, w związku z tym, istnieje możliwość reklamacji uszkodzenia przesyłki u przewoźnika. Kurier przed pokwitowaniem odbioru przesyłki ma obowiązek umożliwić wgląd w jej zawartość celem sprawdzenia, czy wszystkie produkty zostały dostarczone w stanie nienaruszonym.

Jeżli nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie zawartości przesyłki, kurier ma obowiązek niezwłocznie spisać stosowny protokół uszkodzenia z dokładnym opisem oraz opatrzeć go swoim podpisem.

Proszę zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru. Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie kwitujecie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Złożenie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie PROTOKOŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI, którego kopię należy niezwłocznie dostarczyć do naszej firmy. Może być skan protokołu przesłany e-mailem.

Informujemy, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki bez PROTOKOŁU USZKODZENIA nie będą uwazględniane.

W większości przypadków rozlania produktów, rozszczelnienia itp. powstają w wyniku niewłaściwego przewożenia paczek. Kurierzy nie zwracają uwagi na oznaczenia "góra/dół" które pracownicy naszego magazynu zawsze umieszczają na paczkach. Takie uszkodzenia również muszą być udokumentowane PROTOKOŁEM.


Reklamacje proszę składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres artur.juscinski@bioarp.pl w formie podanej poniżej:


Tytuł e-maila: Reklamacja 

Numer Faktury zakupu: np 1/05/2016

Uszkodzone produkty:

  1. ST1 x 5 szt.
  2. NS10 x 2 szt.

itd...

Jako załącznik proszę dodać skan protokołu uszkodzenia.


Reklamacje przesłane w innej formie, bez podania numeru dokumentu zakupu, kodów uszkodzonych produktów oraz ich ilości nie będą uwzględniane.